Dzień: 2 października 2018

Europejski Dzień Języków

W okolicach 26 września, czyli właściwej daty święta nauczycieli językowców i ich uczniów, w szkole obchodziliśmy European Day of Languages, Europäischer Tag der Sprachen oraz […]