Gdyńskie Liceum Autorskie im. Edwarda Stachury

Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Rok założenia: 1990.