O GLA

Niepubliczne liceum ogólnokształcące założone przez Stowarzyszenie Szkół Niezależnych, obecnie prowadzone przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe.
Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej na czas nieokreślony, dzięki czemu świadectwa wystawiane przez GLA są honorowane na równi ze świadectwami szkół państwowych.
Cele GLA:
Głównym celem, do którego dąży GLA, jest zapewnienie optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju każdego z uczniów. Szczególnie pomaga w realizacji tego celu życzliwe nastawienie nauczycieli i kilkunastoosobowe klasy, w których zanika poczucie anonimowości i wyobcowania. Oprócz jak najlepszego przygotowania do matury i egzaminu wstępnego na studia, GLA wyposaża swego absolwenta w niezbędne umiejętności przydatne w dorosłym życiu:
– dobrą znajomość języka angielskiego
– znajomość kompleksowej obsługi komputera
– orientację w funkcjonowaniu gospodarki wolnorynkowej na poziomie wystarczającym do prowadzenia małego Przedsiębiorstwa
Program nauki:
Obowiązkowy program z większości przedmiotów realizowany jest w dwóch pierwszych latach nauki. Klasa trzecia to przede wszystkim nauczanie fakultatywne i przygotowanie do matury i egzaminu wstępnego na studia.
Program realizujemy w autorskich klasach i klasie ogólnej. Ukierunkowanie klas pierwszych nie przekreśla możliwości wyboru innej specjalizacji w klasach późniejszych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *