Kategoria: Aktualności

Koniec Semestru – Czas na refleksje

Nasza placówka dba o wszechstronny rozwój młodzieży umiejętnie łącząc program zajęć obowiązkowych z edukacji społeczno kulturowej i ciekawą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Z licznych dodatkowych atrakcji […]