Nasz Stypendysta Prezesa Rady Ministrów

W dniu 7 grudnia 2010r. uczeń klasy IIIa Gdyńskiego Liceum Autorskiego – Michał Wróbel, otrzymał z rąk Wojewody pomorskiego stypendium Prezesa Rady Ministrów dla najlepszego ucznia. Średnia ocen Michała z klasy II wynosiła 5,2. Michał uczęszczał do Pierwszej Społecznej Szkoły Podstawowej, Pierwszego Społecznego Gimnazjum, a obecnie kontynuuje naukę w GLA. Jest bardzo zdeterminowany co do swojej przyszłości, pragnie studiować w Akademii Morskiej w naszym mieście. Teraz tylko matura – życzymy powodzenia!