Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Gdyni

Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Gdyni

W minionym roku szkolnym dzięki współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Gdyni nasi uczniowie mieli okazję wziąć udział w cyklu warsztatów psychologicznych dotyczących komunikacji, tolerancji, organizacji swojego czasu i efektywnych sposobów uczenia się. Dziękujemy serdecznie pani Marcie i panu Andrzejowi – psychologom z poradni za ich pracę i zaangażowanie!