Misja

Nasza szkoła powstała jako pierwsza w Gdyni po tym, jak powszechnie można było w naszym kraju zakładać szkoły niepubliczne. Misja sprzed kilkunastu lat ulegała zmianom,
tak jak i zmianom ulegała nie tylko oświata w naszym kraju. Dzisiaj przybrała ona kształt idei pod nazwą:
Nowa edukacja na nowe czasy
Czyli:
Harmonijny, zrównoważony rozwój każdego ucznia
Stwarzamy warunki do rozwoju dla każdego. Uwzględniamy wszystkie aspekty: emocjonalne, psychiczne i fizyczne. Dobre wyniki nauczania są pochodną właściwej pracy wychowawczej. Dlatego stworzyliśmy specjalnie dla potrzeb szkoły Ośrodek
Psychologiczno – Pedagogiczny RAZEM, który sprawuje opiekę nad naszą młodzieżą i pomaga rodzicom i nauczycielom w znajdowaniu najlepszych rozwiązań wychowawczych.
Wspólnota dialogu
Pragniemy, by wszyscy uczestnicy naszego szkolnego życia stanowili wspólnotę. Stwarzamy rodzicom możliwość żywego wspierania nauczycieli i oczekujemy zrozumienia dla ich działań. Wymagamy od pedagogów ponadprzeciętnego zaangażowania, dzięki czemu każde dziecko czuje się ważne i potrzebne. Szukamy najlepszych rozwiązań w drodze dialogu, szanując zdanie każdego.
Mądre normy
Normy, zawarte w regulaminach, zarządzeniach i szeregu ustaleniach są potrzebne dla dobrego funkcjonowania szkoły. Każdy powinien wiedzieć, co można, a czego nie należy czynić. Zasady muszą być przejrzyste i zrozumiałe dla wszystkich. Źle rozumiana bezstresowość i wolność może być powodem zahamowania rozwoju emocjonalnego.
Różnorodność i wybór
Zadaniem szkoły jest przedstawienie jak najbogatszej oferty zajęć, szczególnie ponadobowiązkowych. Chcemy, by wybór był jak największy, by jak najpełniej zaspokoić indywidualne potrzeby. Ważne jednak, by dokonywane wybory uwzględniały indywidualne możliwości, by wielość zajęć i obowiązków nie wpłynęła na ich jakość.
Tradycja i nowoczesność: Młodzież Zjednoczonej Europy
Dbamy o patriotyczne wychowanie naszej młodzieży. Nie pozwalamy zapominać o małej i dużej Ojczyźnie. W świecie wielu wartości i wyzwań jak nigdy przedtem potrzebne jest stałe przypominanie wszystkiego dobrego, co nas od kształtuje i wyróżnia.
Stała obecność tradycji w nowoczesnym myśleniu o edukacji i wychowaniu pozwala zachować tożsamość i dumę.