O nas

Gdyńskie Liceum Autorskie STO im. Edwarda Stachury jest najstarszym w Gdyni niepublicznym liceum ogólnokształcącym – działa od 1990 roku.

Szkoła oferuje uczniom m.in. możliwość nauki w kameralnych klasach oraz nauczanie za pomocą metod aktywizujących (ze szczególnym uwzględnieniem metody projektów). Wybór przedmiotów rozszerzonych i uzupełniających jest dostosowany do indywidualnych potrzeb każdego ucznia. Ilość godzin, szczególnie z przedmiotów maturalnych, wykracza poza ramowy plan nauczania MEN.

Szkoła realizuje autorski projekt „Szkoła bez kredy” – każda klasa wyposażona jest w interaktywny zestaw sprzętu do prowadzenia zajęć. Do dyspozycji uczniów pozostaje ponadto pełne wyposażenie foto-wideo i bezprzewodowy Internet, dostępny na terenie całego liceum.

Szkoła stale współpracuje ze szkołami polskimi i zagranicznymi, uczestnicząc w projektach i wymianach międzynarodowych. Od wielu lat prowadzone są także klaso-zespoły piłkarskie klubu Arka Gdynia.