Tydzień wolontariatu, 6-12 grudnia 2010r.

W dniach 6-12 grudnia 2010r. w ramach programu „Szkoła bez przemocy” uczestniczyliśmy w „Tygodniu Wolontariatu”. Do współpracy zaprosiliśmy uczniów PSG. Spotkania, w których uczestniczyliśmy przybliżyły szczególnie nowym uczniom ideę wolontariatu. Przypomnieliśmy akcje charytatywne, które odbyły się w GLA. Spotkaliśmy się z przedstawicielem Sztabu WOŚP w Gdyni-Witominie. Zaplanowaliśmy nasz udział w akcji. Przygotowaliśmy aukcję biżuterii i występy, w czasie których będziemy zbierać pieniądze na rehabilatacją trójki rodzeństwa poszkodowanych w wypadku na Łężycach. Prowadziliśmy również zbiórkę darów dla „Ciapkowa”.
Nasze plany przedyskutowaliśmy i przedstawiliśmy na spotkaniu z Rodzicami w dniu 9.12.2010r.