Zmarł patron i odkrywca Edwarda Stachury

Henryk Bereza, jeden z najwybitniejszych polskich krytyków literackich, „papież polskiej literatury”, odkrywca Hłaski i Stachury, redaktor miesięcznika „Twórczość”, zmarł dziś w Warszawie w wieku 86 lat. „Z jego śmiercią kończy się pewna epoka polskiej krytyki literackiej” – powiedział Marek Nowakowski.

 
Henryk Bereza mawiał, że krytyka literacka jest sztuką, a krytyk to współtwórca utworu. „Był jednym z ostatnich tak znaczących krytyków literackich w Polsce” – wspominał Marek Nowakowski. Bereza recenzował utwory Jarosława Iwaszkiewicza, Jerzego Andrzejewskiego, ale też młodszych pisarzy.
więcej za kultura.onet.pl