Pomoc i wsparcie

 
Nie ta­kie ważne, żeby człowiek dużo wie­dział, ale żeby dob­rze wie­dział, nie żeby umiał na pa­mięć, a żeby ro­zumiał, nie żeby go wszys­tko troszkę ob­chodziło, a żeby go coś nap­rawdę zajmowało.

Janusz Korczak

Pomocy, opieki, wsparcia i porady psychologicznej czy choćby rozmowy ze specjalistą potrzebuje każdy uczeń i rodzic. Dlatego w 1998 roku stowarzyszenie założyło Ośrodek Psychologiczno-Pedagogiczny RAZEM, który działa na rzecz naszych społeczności.

Znamy dzieci, ich rodziców. Działalność diagnostyczną rozpoczynamy przy procesie rekrutacji do naszych szkół, opracowujemy realne programy wsparcia i rozwoju dla dzieci, zespołów klasowych dostosowane do ich zasobów i potrzeb. Reagujemy na aktualne problemy i ważne zjawiska społeczne. Nasza działalność profilaktyczna i informacyjna to konferencje (np. „Doły: depresja dzieci i młodzieży”, „ Nowa edukacja na nowe czasy”), cykliczne szkolenia dla Rad Pedagogicznych oraz spotkania dla rodziców podnoszące kompetencje wychowawcze. Korzystamy z unijnej pomocy, dzięki pieniądzom z Europejskiego Funduszu Społecznego realizujemy pomysły, które znacznie wychodzą poza ramy standardowej opieki psychologiczno-pedagogicznej. (np. „Tato, a dziadek powiedział”, „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”).

Stały kontakt z wychowawcami, nauczycielami pozwala nam na uważną obserwację dzieci , dzięki czemu otaczamy opieką, dajemy wsparcie, wspomagamy w procesie rozwoju. Poza działalnością czysto profilaktyczną zajmujemy się również pomocą  przy rozwiązywaniu problemów dzieci i młodzieży. Staramy się być zawsze przy dziecku, wierząc w to, że ma tyle umiejętności i zasobów, wcześniejszych doświadczeń, które będą pomocne przy poszukiwaniu najlepszego rozwiązania na problem, z jakim się aktualnie boryka. Najważniejsze w pracy terapeutycznej jest zrozumienie, do czego dąży młody człowiek, dokąd chce dojść, jak chce, by wyglądało jego życie. Staramy się zawsze, jak najdokładniej opracować realne do osiągnięcia cele, na których zależy naszym podopiecznym; niejednokrotnie ma to miejsce przy wsparciu rodziców. Dla psychologów pracujących w relacjach indywidualnych z uczniami nie ma tematów tabu.

Jesteśmy po to, by każdej chwili, kiedy uczniowie nas potrzebują, dać im wsparcie, dodać otuchy. Zajmujemy się większością problemów, jakie mogą spotkać dzieci i młodzież w okresie dorastania, od typowych problemów z kontrolowaniem emocji, stresu, wybuchów złości,  do cięższych zaburzeń, jak na przykład depresja czy zaburzenia odżywiania. Jesteśmy po to, aby pokazać młodym ludziom, że problem nie istniał od zawsze i dać nadzieję, że nie będzie trwał wiecznie, aby przekonać, że ich własne zasoby mogą pomóc w rozwiązaniu problemu. Dla nas ważne w pracy jest przede wszystkim budowanie zaufania u uczniów. Rozmawiamy z nimi nie tylko wtedy, kiedy jest realny problem do rozwiązania, rozmawiamy również wtedy, kiedy dziecko chce się czymś pochwalić, kiedy chce po prostu porozmawiać. To wszystko buduje wzajemne relacje i poczucie zaufania oraz bezpieczeństwa. To wszystko przydaje się, kiedy pojawia się problem – wówczas jest ogromna szansa, że jedną z pierwszych osób, do których zgłosi się młody człowiek, będzie właśnie psycholog.

Podnosimy  stale swoje kwalifikacje,  doświadczenie z pracy klinicznej przenosimy na grunt praktyczny, po to, by jak najlepiej pomagać dzieciom i młodzieży. Kreatywność i elastyczność pomagają przygotowywać nam ciekawe, niebanalne, odpowiadające wymogom współczesnej edukacji szkolenia.