Europejski wolontariat – warsztaty

W piątek 19.04.2013 roku w naszej szkole odbyły się warsztaty na temat europejskiego wolontariatu. Wzięli w nich udział uczniowie klasy Ia i IIIa. Zajęcia tez zostały poprowadzone przez czterech wolontariuszy: Meraba z Gruzji, Sashę z Węgier, Tinę z Niemiec oraz Kolę z Ukrainy.

Kontakt z Centrum Współpracy Młodzieży w Gdyni nawiązała pani Dorota Płaczek- nauczyciel języka niemieckiego. Każdy z wolontariuszy przyjechał do Gdyni na ok. 12 miesięcy i zajmuje się pracą w różnych organizacjach pozarządowych.
Podczas warsztatów nasi uczniowie dowiedzieli się jakie korzyści płyną z wyjazdu zagranicznego na wolontariat europejski i na czym polega cała idea.
Wolontariusze poprowadzili różne animacje oraz podzielili naszą młodzież na trzy grupy. Każda z grup miała za zadanie przedstawić informacje o danym kraju, z którego pochodzą wolontariusze.
Warsztaty były też dobrą okazją, żeby poćwiczyć sobie język angielski.