Mikołaje Trójmiasto – pakiet ważnych informacji!

MikoRoweryMinW tym roku po raz pierwszy Mikołaje na Motocyklach spotkają się 15 grudnia z resztą mikołajowej braci. Zjednoczone pod jednym sztandarem Trójmiejskie Mikołaje pobiegną, popedałują no i oczywiście pojadą na Motocyklach. Miło jest nam poinformować, że nasze stowarzyszenie zostało zaproszone do koordynowania części rowerowej.

Warunki uczestnictwa w imprezie Mikołaje Trójmiasto

Aby wziąć udział w Paradzie Rowerowej Mikołajów należy spełnić trzy warunki:
Zachęcamy do wykupienia cegiełki w kwocie 25pln – można tego dokonać online (http://www.uczestnicy.pl/event/mikolaje-na-rowerach-2013) lub w dniu imprezy w punkcie rejestracyjnym na miejscu startu.
Odziać się w strój św. Mikołaja – czapka, kubraczek i spodnie. Oczywiście dopuszczamy świąteczne wariacje w tym zakresie – z otwartymi ramionami witamy śnieżynki, elfy, renifery czy też choinki.
Każdy z uczestników parady musi zaakceptować Regulamin Imprezy – potwierdza to własnoręcznym podpisem (w namiocie przed startem parady – od godziny 9.30 do 11.00 w dniu wydarzenia).
Regulamin Rowerowej Parady Mikołajów
Organizatorem akcji jest Stowarzyszenie Project Adventure, Stowarzyszenie In Gremio, Stowarzyszenie Morsy Gdyńskie oraz Fundacja Podróże bez Granic.
Uczestnikiem imprezy jest osoba, która spełniła następujące warunki:
(Zalecane) Wniosła wpłatę w wysokości 25pln w formie przelewu pieniężnego, w jednym z punktów zgłoszeń wyznaczonych przez organizatora, lub w punkcie sprzedaży na terenie imprezy.
Zapoznała się z niniejszym regulaminem i zobowiązała do jego przestrzegania potwierdzając to własnoręcznie złożonym podpisem.
Jest ubrana w strój św. Mikołaja (czapka, kurtka, spodnie) bądź inną wariację ściśle związaną z świętami np: śnieżynki, renifery i choinki itp..
Cel:
Celem parady jest zebrani pieniędzy na gdyńskie hospicjum dla dzieci „Bursztynowa Przystań”
Termin i miejsce imprezy: 15 grudzień 2013 parking przy Arenie Gdynia na ulicy Kazimierza Górskiegio
Dystans: ok. 16 km nawierzchnia: asfalt
Start / Meta: Arena Gdynia – ERGO Arena
Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosownie do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.
Zawodnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność,
Uczestnicy: zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności na całej trasie parady,
Uczestnicy imprezy zobowiązani są do wykonywania pleceń wydawanych przez służby porządkowe (straż miejska, straż graniczna, policja) oraz oznakowane służby zabezpieczające imprezę powołane przez organizatora
Na terenie imprezy obowiązuje zakaz wnoszenia napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających, osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub pod wpływem innych środków odurzających nie zostaną dopuszczone do udziału w imprezie.
Ponadto nie zezwala się na:
Wnoszenie na teren imprezy przedmiotów niebezpiecznych, w tym broni, materiałów pirotechnicznych, łatwopalnych czy też innych materiałów mogących stworzyć zagrożenie dla osób znajdujących się na terenie imprezy i jej najbliższych okolicach.
Łamanie któregokolwiek z punktów niniejszego regulaminu pod groźbą usunięcia z terenu imprezy lub zastosowania środków prawnych (kodeks karny) za poważniejsze przewinienia.
Każdy uczestnik imprezy podpisując regulamin jednocześnie wyraża zgodę na pełne wykorzystanie swojego wizerunku (audio, wideo, foto) w zakresie reportażu i promocji imprezy.
Organizator zapewniają opiekę medyczną od rozpoczęcia do zakończenia zawodów.
Organizator zastrzegają sobie prawo do decydowania we wszelkich kwestiach spornych nie objętych niniejszym regulaminem.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i pojazdy pozostawione na terenie imprezy bez opieki.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie imprezy, (bez wcześniejszego powiadomienia uczestników) wynikających z sytuacji nieprzewidzianych.
W związku z charytatywnym celem zbiórki pieniędzy, organizator nie przewiduje zwrotu wpłat, o których mowa w pkt. 1a niniejszego regulaminu. Tyczy się to zarówno przypadku nie dojechania uczestnika na miejsce imprezy, jak i zmian w programie lub całkowitego odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od organizatora (np. warunki pogodowe).
Organizator imprezy nie wyraża zgody na prowadzenie jakichkolwiek akcji komercyjnych czy też promocyjnych na terenie imprezy, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody.
Organizator zwraca się z prośbą do uczestników o kulturalne opuszczenie terenu imprezy po jej zakończeniu i bezpieczny powrót do domów.