Gimbus na Olimpie – cele konkursu

Konkurs ma przede wszystkim popularyzować wiedzę z zakresu grecko-rzymskiej mitologii oraz jej wpływu na kulturę, literaturę i sztukę epok późniejszych, a także:

– rozwijanie zainteresowań młodzieży kulturą, literaturą i sztuką (zwłaszcza starożytnej Grecji i Rzymu)

– zachęcanie uczniów do pogłębiania swojej wiedzy nie tylko z zakresu mitologii starożytnej Grecji i Rzymu ale również historii, kultury, literatury i sztuki państw, które stały się kolebką kultury europejskiej, poszukiwanie i odkrywanie korzeni

– uświadomienie uczniom wpływu grecko-rzymskiej mitologii na różne dziedziny ich życia (w tym także na współczesny język)

– rozbudzanie kreatywności uczniów (w oparciu o wiedzę z zakresu mitologii Greków i Rzymian)

– zaprezentowanie i sprawdzenie przez uczniów swojej wiedzy i umiejętności

– nawiązywanie kontaktów i współpracy pomiędzy szkołami , zdobywanie doświadczenia w pracy zespołowej