Gimbus na Olimpie – regulamin

GIMBUS NA OLIMPIE

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS MITOLOGICZNY DLA GIMNAZJALISTÓW

Około 20% gimnazjalistów w Europie Zachodniej uczy się języka łacińskiego. W Polsce 0%! Chcemy to zmienić!


WARUNKI UCZESTNICTWA:
W konkursie może uczestniczyć każdy uczeń gimnazjum znajdującego się na terenie województwa pomorskiego.
PRZEBIEG KONKURSU:
Konkurs obejmuje dwa etapy. Pierwszy odbywa się w sieci i polega na wypełnieniu testu konkursowego ze znajomości „ Mitologii” Jana Parandowskiego,  umieszczonego w zakładce na stronie internetowej konkursu (www.gimbus.gla.edu.pl). Wyniki pierwszego etapu Konkursu zostaną podane na stronie szkoły w przeciągu 7 dni od rozgrywki. Uczestnicy pierwszego etapu, którzy uzyskają najwyższa liczbę punktów zostaną zaproszeni (wyniki zostaną przesłane do szkolnych koordynatorów) do udziału w drugim etapie konkursu, który odbędzie się w Pierwszym Społecznym Gimnazjum w Gdyni (ul. Pomorska 39/41). Dalsze zmagania miłośników mitologii będą miały formę quizu. Szkolny koordynator konkursu odpowiada za zapewnienie pracy samodzielnej uczniów podczas I etapu (online).
Tematyka II części obejmuje:

  • Rozpoznawanie mitu na podstawie obrazu
  • Rozpoznawanie bohatera mitologii na podstawie rzeźby
  • Konkurencja na temat znajomości mitologicznych związków frazeologicznych
  • Połączenie odpowiednich fragmentów „ Mitologii” Jana Parandowskiego z podanymi hasłami
  • Konkurencja twórcza np. wymyślanie hasła reklamowego( którego inspiracja jest mitologia ) dla danego produktu.

 
LITERATURA:
Jan Parandowski, Mitologia, Warszawa 1990
KRYTERIA OCENIANIA:
Uczestników Konkursu oceniać będzie komisja złożona z filologa klasycznego, historyka, artysty – plastyka, polonisty.
Dla zwycięzców przewidziane są dyplomy oraz nagrody (m.in. książki).
 
UWAGI:
Podczas trwania drugiego etapu Konkursu opiekę nad uczestnikami sprawować będą rodzice lub/i nauczyciele-opiekunowie.
Koszty związane z dojazdem do siedziby organizatorów (II etap) ponoszą uczestnicy.
Wszelkie informacje można uzyskać wysyłając maila na adres gimbus@gla.edu.pl
 
TERMINY
Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmujemy do 16 maja 2014 roku
I etap (online) 23 maja 2014 roku od godziny 9:00 do 10:00
Ogłoszenie wyników I etapu do 30 maja 2014 roku
Etap finałowy do 14 czerwca 2014 roku
Aby zarejestrować szkołę należy pobrać formularz, który znajduje się tutaj  i przesłać go na adres mail: gimbus@gla.edu.pl