Dzień: 2014-04-07

Warsztaty z astronomii!

Wykład poprowadziła pani Katarzyna Drozd z Fundacji Aleksandra Jabłońskiego. Dowiedzieliśmy się co jest astronomia i kim jest astronom… a także stworzyliśmy spektografy! Zapraszamy do obejrzenia […]