Warsztaty na Olimpie

GimbusTrojmiastoKultura śródziemnomorska od zawsze fascynuje. Już 25.04 (piątek) od godziny 15.00 w siedzibie Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Gdyni (ul. Pomorska 39/41) odbędzie się seria warsztatów i zajęć, które przeniosą uczestników do antycznej Grecji i nie tylko. Wśród zajęć:
pokazowe lekcje łaciny, hiszpańskiego, włoskiego, francuskiego, greki
Cambridge Latin Course, wykłady dot. filozofii i kultury basenu Morza
Śródziemnego.

Będzie można zobaczyć krótkie przedstawienie pod tytułem: „Uczta u
Nerona”, a także otrzymać starożytną wróżbę.

Dlaczego łacina? Wyniki badań, prowadzonych w krajach Europy
Zachodniej, wskazują jednoznacznie, że:

  • Nauka łaciny poprawia umiejętność czytania ze zrozumieniem.
  • Łacina pomaga w nauce innych języków i dlatego powinna być wprowadzona jak najwcześniej.
  • Łacina i kultura antyczna wprowadzają w język używany w wielu gałęziach nauki, pomagają odczytywać teksty współczesnych nauk społecznych i przyrodniczych, jak również teksty literackie.
  • Kultura antyczna to klucz do zrozumienia kultury europejskiej, poznając ją stajemy się Europejczykami.
  • Na lekcji łaciny uczymy geografii i historii Europy, filozofii, historii sztuki i gramatyki.
  • Każdego roku kilkadziesiąt tysięcy absolwentów polskich szkół podejmuje studia na uczelniach wyższych w krajach zachodnich, gdzie na wielu kierunkach humanistycznych wymagane jest zdanie osobnego egzaminu z łaciny.