Bierzemy udział w projekcie "Ukryta woda"

20140606-ukrytawoda-26Uczniowie wykonali badania fizykochemiczne wody w ramach projektu „Ukryta Woda” realizowanego we współpracy z Polską Akademią Nauk w Sopocie. Badaliśmy takie parametry jak temperatura, pH, przewodnictwo oraz przejrzystość wody i obecne w niej duże cząstki stałe, w gdyńskich zbiornikach wodnych. Odwiedziliśmy dzielnice północne naszego miasta.