Izabela Sylwestrzak w II etapie Olimpiady Bankowej!