Spotkanie z Henryką Krzywonos w ramach grantu FIO

IMG_1624-19To było bardzo wartościowe spotkanie. Nie tylko w związku z działaniami bohaterki spotkania w czasach Solidarności, ale również za jej postawę po zmianach ustrojowych.