Dni prawnika w GLA

IMG_1720-37W Unii Europejskiej jest ok miliona prawników i z okazji Dnia Prawnika w naszym Liceum odbyły się wykłady, dotyczące różnych zagadnień prawniczych, prowadzone przez panią Joannę Sadowską  radcę prawną i adwokata Wojciecha Sułkowskiego. Dowiedzieliśmy się jakie funkcje pełni adwokat, a czym zajmuje się radca prawny, że prawo dzieli się na cywilne, karne i rodzinne. Wykłady były ilustrowane ciekawymi prezentacjami. Można było nauczyć się rozróżniać togi (w zależności od koloru żabotu i lamówki). Przyswoiliśmy sobie pojęcia: powód i pozwany, poznaliśmy znaczenie słowa kazusy. Wiele tematów poruszanych było w ciekawy, żywy sposób na zasadzie interakcji, zwłaszcza te bliskie codziennemu życiu, jak choćby co to znaczy rozpowszechniać zdjęcie?, czym są dobra osobiste? To była ciekawa lekcja prawa. Warto takie tematy poruszać, bo przecież ignorantia juris nocet (łac), czyli nieznajomość prawa szkodzi, a przede wszystkim, jak wiemy, nieznajomość prawa nie zwalnia od jego przestrzegania.