Spacerowy pierwszy dzień wiosny

WP_20150320_019W miniony piątek 20 marca uczniowie klas 1G, 2G i 1A udali się na wycieczkę wiosenną do Rewy oraz Mechelinek. Wiosenną wyprawę rozpoczęliśmy w Rewie, gdzie zwiedziliśmy Ogólnopolską Aleję Zasłużonych Ludzi Morza. Tablice pamiątkowe w kształcie róży wiatrów wmurowane w Alei upamiętniają nazwiska ważnych postaci, m.in.: wicepremiera Eugeniusza Kwiatkowskiego, autora koncepcji rozwoju handlu morskiego i budowniczego portu w Gdyni; Mariana Mokwy, należącego do najpopularniejszych artystów na Wybrzeżu, w jego pracach przeważa tematyka marynistyczna; inż. Tadeusza Wendy, budowniczego portu Gdynia oraz gen. brygady Mariusza Zaruskiego, żeglarza i podróżnika, pioniera polskiego żeglarstwa i wychowania morskiego. Na rewskiej plaży rozwiązaliśmy kilka zadań matematycznych. Drogę do Mechelinek pokonaliśmy wzdłuż rezerwatu przyrody Mechelińskie Łąki, w którym żyją rzadkie gatunki ptaków m.in. rybitwy białoczelna i rzeczna oraz ostrygojad. Oprócz ptaków, rezerwat jest ostoją płazów bezogonowych, stwierdzono tu większość krajowych gatunków, w tym wszystkie trzy ropuchy, na szczególną uwagę zasługuje obecność rzadkiej w Polsce ropuchy paskówki. Do najcenniejszych gatunków flory występujących w rezerwacie należy mikołajek nadmorski i stanowiska słonorośli. Podczas spaceru do Mechelinek mogliśmy również obserwować zaćmienie słońca przez specjalne okulary, które uczniowie wcześniej zbudowali. W Mechelinkach w Osadzie Wędrowca mieliśmy ognisko. To był udany dzień!