Zaproszenie do udziału w konkursie „Nie klikam. Gram i czytam”

Mrowen2Społeczne Towarzystwo Oświatowe w Gdyni ma przyjemność zaprosić Państwa wraz z Uczniami do udziału w drugiej edycji Konkursu Literacko – Teatralnego pod tytułem Nie klikam. Gram i czytam. Naszym założeniem jest, aby konkurs odbywał się cyklicznie co roku i każdorazowo poświęcony był innemu, wybitnemu polskiemu twórcy, który w swoim dorobku artystycznym posiada również utwory dramatyczne.

Ufamy, że zarówno dla Państwa, jak i dla Uczniów, udział w konkursie stanie się okazją ku temu, by sięgnąć po dobrą literaturę, poddać wspólnemu oglądowi sygnalizowane w niej problemy i kreatywnie przenieść je na scenę.

Zapraszamy do wspólnych zmagań z literaturą i sceną.

Honorowy patronat nad Konkursem objął Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni oraz Koło Naukowe Teatrologów Uniwersytetu Gdańskiego „Brikolaż”.

 

Regulamin Konkursu Literacko-Teatralnego  

Nie klikam. Gram i czytam.

Druga edycja konkursu poświęcona jest życiu i twórczości Tadeusza Różewicza.

Organizatorzy: Społeczne Towarzystwo Oświatowe w Gdyni

Cele konkursu:

  1. Popularyzowanie twórczości dramatycznej polskich twórców oraz zachęcanie młodzieży do poznawania biografii pisarzy.
  2. Zachęcanie młodzieży do podejmowania dialogu ze sztuką poprzez jej twórczą interpretację.
  3. Rozbudzanie wrażliwości artystycznej i kreatywnego działania młodzieży.
  4. Stwarzanie warunków  dla prezentowania przez młodzież swojej wiedzy z zakresu historii klasyki literatury polskiej oraz umiejętności jej interpretowania, również w przestrzeni scenicznej.
  5. Stwarzanie okoliczności  dających młodzieży możliwość obcowania ze sztuką.
  6. Motywowanie  młodzieży do samokształcenia i poszukiwania autorytetów poprzez obcowanie z kulturą i jej wybitnymi twórcami.

Uczestnicy: Konkurs adresowany jest do uczniów  szkół średnich województwa pomorskiego.

Temat : Tadeusz Różewicz – życie i twórczość

„Zamknięte usta są najpiękniejszym krajobrazem.”


DSC_4830a                                               


Organizacja konkursu:

Konkurs odbędzie się   23 marca  2017 roku,  o godz.10:00. Miejsce: Centrum Kultury w Gdyni (ul. Łowicka).

Forma konkursu: Każda szkoła tworzy czteroosobową drużynę, której zadaniem jest zapoznanie się ze wskazanymi na liście lektur utworami Tadeusza Różewicza oraz przygotowanie scenki dramatycznej, która będzie inspirowana twórczością Tadeusza Różewicza bądź też stanowić będzie bezpośrednią interpretację (adaptację)  sceniczną wybranego fragmentu utworu Różewicza. Scenka może powstać w oparciu o inne utwory (zarówno dramaty, opowiadania jak i poezję) niż te, które zostały wymienione w spisie lektur konkursowych. Czas trwania scenki nie może przekroczyć 20 minut. Dopuszczalną formą aktywności scenicznej jest monodram.  W pierwszej części konkursu sprawdzana będzie znajomość przeczytanych lektur(ustne odpowiedzi na wylosowane pytania), zarówno na poziomie treści, jak i interpretacji oraz umiejętność rozpoznawania scen i postaci z wyświetlanych fragmentów inscenizacji dramatów. Na wszystkie pytania uczestnicy będą odpowiadać zespołowo jako drużyna. W drugiej części uczniowie zaprezentują przygotowane wcześniej scenki dramatyczne.

Zasady oceny: uczestników konkursu oceniać będzie powołane przez organizatora jury(reżyser, polonista, teatrolog, plastyk).

Zgłoszenie:

Zgłoszenie wraz z wymogami technicznymi należy kierować na kartach zgłoszenia do 24 lutego 2017 roku na adres : nieklikam@gla.edu.pl

Literatura:

  1. T. Różewicz , Kartoteka, (1959) dowolne wydanie
  2. T. Różewicz, Grupa  Laokoona, (1962) dowolne wydanie
  3. T. Różewicz, Dzidzibobo,(1972) dowolne wydanie
  4. Z. Majchrowski, Różewicz, Wrocław 2002

Kontakt: koordynator konkursu          

Joanna Lisiewicz

adres e-mail nieklikam@gla.edu.pl

 
Do pobrania

 
Zrzut ekranu 2017-02-02 o 08.35.41
 
brikolaż logo + napis (avatar 2)