Konkurs literacki: Stachuriada

KONKURS LITERACKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ  PONADGIMNAZJALNYCH

ORGANIZATOR: GDYŃSKIE LICEUM AUTORSKIE SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO  IM. EDWARDA STACHURY W GDYNI

Wstęp
Edward Stachura, rozpoczął naukę w liceum w Ciechocinku. Później losy rzuciły go do Gdyni, gdzie zdał maturę w zespole szkół od lat znanym jako III Liceum Ogólnokształcące. Jego polonistką była pani Daniela Nejman-Spława, pod której opieką pozostawałem i ja w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Pani Nejman czasami wspominała swojego ucznia. Pamiętam, jak strofując nas za nieprzeczytanie kolejnej lektury obowiązkowej, nadmieniła mimochodem: „ No cóż, Stachura był taki sam, musiałam mu postawić ocenę niedostateczną za nieznajomość ‘Przedwiośnia’, a kilka tygodni później, gdy złapałam go na nielegalnej lekturze pod ławką w czasie lekcji, uśmiechnął się bezczelnie i oznajmił:
‘Wie Pani, ten Żeromski to naprawdę był dobry pisarz!’”.
Takiego niepokornego patrona wybraliśmy i chcielibyśmy namówić Was do napisania własnej pracy literackiej zainspirowanej cytatem autorstwa Edwarda Stachury. A oto on: „ Książki się teraz na świecie wydaje, jak w sklepie resztę z drobnego banknotu. Większość z nich można sobie śmiało darować”.
Założenia konkursu.
1. Forma pracy: esej literacki
2. Temat eseju: „Książki, których nie można sobie darować”.
3. Długość pracy: 6000 – 12000 znaków.
4. Termin nadsyłania prac: 18 maja 2018 r. na adres mailowy : bernardelli@gla.edu.pl
  lub
 pocztą na adres: Gdyńskie Liceum Autorskie, 81-314 Gdynia, ul. Pomorska 39/41 z dopiskiem konkurs literacki.
5. Prace oceniać będzie jury powołane przez komitet organizacyjny konkursu w skład którego wejdą: pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego, przedstawiciel organu prowadzącego GLA STO , pracownik Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni.
6. Wyróżnione prace zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi.
Jako że forma eseju, niegdyś uprawiana w liceach w klasach o profilu humanistycznym (prawda, że przez nielicznych), została wyparta przez rozprawki o długości 250 słów, pozwolę sobie zamieścić bibliografię:
– dla niecierpliwych: Zbigniew Kadłubek „Esej o eseju” bazhum.muzhp.pl
– dla dociekliwych: Walter Hilsbecher „Esej o eseju” w: „Tragizm, absurd, paradoks. Eseje.” Warszawa 1972
W imieniu komitetu organizacyjnego:
Wojciech Stronias, nauczyciel języka polskiego w GLA