Warsztaty z biologii molekularnej i mikrobiologii

6 grudnia rozpoczęły się pierwsze zajęcia praktyczne z cyklu warsztatów biologii molekularnej i mikrobiologii. Wszystko w ramach projektu autorskiego realizowanego przez szkołę. Zajęcia odbywają się na terenie Parku Naukowo-Technologicznego w Bio laboratorium.

W dzisiejszych zajęciach uczestniczyli uczniowie klas trzecich realizujący rozszerzenie z biologii. Pierwsze zajęcia poświęcone zostały izolacji DNA plazmidowego z hodowli bakterii Escherichia coli. Po izolacji został wykonany rozdział elektroforetyczny wyizolowanego materiału genetycznego. Uczniowie mają szansę rozwinąć swoje zainteresowania i poznać biologię w praktyce. Prawdopodobnie ułatwi im to wybór kierunku studiów. Następne zajęcia już w styczniu.