Relacja z Konferencji Ośrodka RAZEM

Ośrodek Psychologiczno-Pedagogiczny

Konferencja Ośrodka RAZEM z cyklu Nowy Wspaniały Świat zakończona dużym sukcesem.

W czwartek 28 października 2010 r., w godzinach od 10:00 do 14:00 przy ul. Pomorskiej 39/41 odbyła się konferencja na temat:

Nie tylko dopalacze: nowe środki psychoaktywne.

Jak zapobiegać? Jak rozpoznawać? Jak reagować na nowe zagrożenia?

Ostatnio w mediach pojawiło się wiele materiałów na temat „dopalaczy”. Docierały do nas coraz bardziej niepokojące informacje mówiące o znacznym wzroście liczby przypadków hospitalizacji, a nawet zgonów w związku z zażywaniem środków psychoaktywnych.

Odpowiedzią była nasza konferencja, skierowana do dyrektorów, psychologów, pedagogów, wychowawców i nauczycieli oraz do pracowników placówek oświatowych i prewencyjnych.

Przebieg Konferencji:

Anna Maria Stasiowska – Dyrektor Gdyńskiego Liceum Autorskiego STO oraz Prezes Stowarzyszenia In Gremio oficjalnie otworzyła konferencję.

Nowy Wspaniały Świat: Nie tylko dopalacze, czyli fakty i mity nt. nowych środków psychoaktywnych.

Piotr Wyszomirski – Dyrektor Programowy Ośrodka Psychologiczno-Pedagogicznego RAZEM wprowadził nas w zagadnienie dopalaczy jako nowego zagrożenia wobec młodzieży i dorosłych.

Sprzedaż „dopalaczy” jest zabroniona!

Jakub Ubych – Informatyk. Prelegent przedstawił sposoby zakupu „Dopalaczy” w sieci, bez dowodu osobistego, bez wychodzenia z domu, bez problemów, a także za ile. Obecni na konferencji słuchacze poznali strony internetowe, które w sposób „legalny” mogą nadal siać spustoszenie w głowach młodzieży.

Nie bawisz się nie żyjesz: kto i co kreuje dzisiejszą młodzież?

Anna Herra-Chyła – Psycholog Ośrodka RAZEM. Prezentacja miała na celu przybliżenie nam powodów, dla których współczesna młodzież sięga właśnie po dopalacze. Czym się interesuje, jak spędza wolny czas i jakie zagrożenia czyhają na młode osoby.

Jak (nie) rozmawiać o uzależnieniach z uczniami i rodzicami?

Magdalena Stadnyk – Psycholog Ośrodka RAZEM. Psycholog doradzała, jak nie rozmawiać z uczniami i rodzicami o problemie uzależnień. Przybliżyła zagadnienie profilaktyki, tak potrzebnej w dobie nowych zagrożeń oraz przedstawiła sylwetkę nauczyciela-profilaktyka przed, którym zostało postawione dość trudne zadanie.

Dostępne hurtowo i legalnie w aptece.

Marta Zadworna – Mgr farmacji, przedstawiła leki, które można kupić w każdej aptece, a które przy braku wiedzy w stosowaniu mogą wywołać spustoszenie w organizmie młodego człowieka. Mówiła też o objawach fizycznych osób uzależnionych oraz na jakie szczegóły, nauczyciele i wychowawcy powinni zwracać uwagę w kontakcie z uczniami.

Toksykologia i specyfika środków psychoaktywnych.

Nie tylko dopalacze: środki psychoaktywne w statystykach policyjnych.

Danuta Wołk-Karaczewska – Pedagog, podinspektor policji. W pierwszej prezentacji zobrazowano zebranym wszystkie możliwe środki psychoaktywne oraz ich działanie i szkodliwość na zdrowie.

W drugiej, natomiast przedstawiono przepisy prawne dotyczące produkcji, degustacji, wprowadzania do obrotu, posiadania i uprawy narkotyków. Zaprezentowano statystyki wykrywalności oraz przestępczości na terenie szkół, a także procedury, zachowania i praktyczne wskazówki (włącznie z aspektami prawnymi) jak szkoła powinna się zachowywać w sytuacjach trudnych.

Konferencję zakończyły warsztaty tematyczne:

  • Substancje psychoaktywne, a psychika młodego człowieka – prowadzenie Psycholog Ośrodka Anna Hera-Chyła

W trakcie pierwszego warsztatu poszczególne osoby w grupie chciały uzyskać dokładne informacje na temat toksykologii, działania i form środków psychoaktywnych. Najbardziej interesował uczestników opis konkretnych przypadków i sposobów pomocy osobie po zażyciu środków psychoaktywnych. Najwięcej pytań dotyczyło tzw. „dopalaczy”. Uczestnikom zależało na zdobyciu konkretnych umiejętności – stworzenie scenariusza warsztatu na temat psychoprofilaktyki dopalaczy.

  • Jak rozmawiać o uzależnieniach z uczniami i rodzicami? Programy profilaktyczne – prowadzenie psycholog Ośrodka Magdalena Stadnyk

Podczas warsztatu „Jak rozmawiać o uzależnieniach z uczniami i rodzicami? Programy profilaktyczne” zastanawiano się, co nauczyciele powinni wziąć pod uwagę przy rozmowach z rodzicami o profilaktyce, a co w rozmowach z uczniami. Nauczyciele zapoznali się z zasadami tworzenia programów profilaktycznych. Po warsztatach uczestnicy otrzymali konspekt rozmowy z rodzicami o problemie uzależnień oraz program warsztatu o uzależnieniach dla młodzieży. Podczas zajęć uczestnicy byli aktywni, chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami.

  • Jak szkoła powinna się zachować w sytuacji zagrożenia? (procedury, zachowanie, praktyczne wskazówki) prowadzenie podinspektor policji, pedagog Danuta Wołk-Karaczewska

Podczas trzeciego warsztatu, przedstawiono procedury prawne dotyczące sądu rodzinnego i nieletnich oraz prokuratury. Zaprezentowano algorytmy i zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych związanych z życiem szkoły. Przekazano podstawowe informacje dotyczące wybranych przepisów prawnych odwołujących się do nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego oraz związane z tym prawa i obowiązki. Padło bardzo dużo pytań dot. sytuacji związanych z agresją i przemocą wobec nauczycieli, roszczeniową postawą rodziców, którzy nie wywiązują się z wcześniejszych zobowiązań oraz przestępstwami, do których dochodzi na terenie szkoły. Przedstawiono zasady prowadzenie odpowiedniej dokumentacji, która przekazywana jest do różnych instytucji związanych z dziećmi i młodzieżą.

Tematyka dopalaczy była bardzo potrzebna i ważna dla naszych słuchaczy, dlatego cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem.

Już niedługo kolejne konferencje Ośrodka RAZEM w ramach projektu Nowy Wspaniały Świat, na które serdecznie zapraszamy.

Zdjęcia z konferencji

Film z konferencji:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *