Współpraca

Koncepcja programowa GLA opiera się na współpracy z wieloma organizacjami naukowymi i społecznymi, z których szczególnie chcielibyśmy wymienić Uniwersytet Gdański, Politechnikę Gdańską i Fundację im. Stefana Batorego.