Gdyńscy uczniowie wiedzą jak robić biznes

„Gdynia Business Week” to intensywny sześciodniowy kurs, wzorowany na amerykańskim programie szkoły letniej Washington Business Week i prowadzony w języku angielskim przez instruktorów Washington Business Week oraz liderów biznesu Stanu Waszyngton (USA).
W trakcie Gdynia Business Week uczniowie poznają zasady funkcjonowania firmy oraz nabywają umiejętności konieczne do prowadzenia biznesu. Uczestnicy programu w ramach dziesięcioosobowych grup – firm, poprzez różnego rodzaju symulacje, uczą się podejmowania decyzji związanych z kierowaniem przedsiębiorstwem, a także ustalania cen sprzedaży, kosztów marketingowych oraz budżetów dla swoich „produktów”. Ponadto rozwijają także techniki komunikacyjne, negocjacyjne oraz umiejętności nawiązywania kontaktów i pracy w zespole.
Wśród czterech zwycięzców znalazła się Aleksandra Wójt – uczennica naszej szkoły! Nagrodę otrzymała z rąk Minister Edukacji Narodowej Katarzyny Hall, która to zaszczyciła swoją obecnością spotkanie kończące projekt.