Dzień: 2012-01-16

Indywidualny rozwój

Ideą powstania szkoły była i jest realizacja autorskich programów nauczania i koncentracja działań wokół poszczególnych uczniów zmierzająca do osiągania przez nich satysfakcji i właściwej motywacji. […]