Próbna matura !!!

3 kwietnia (wtorek) odbędzie się próbna matura z języka polskiego.

Start o godzinie 8:00

17 kwietnia (wtorek) matura próbna z matematyki.

Obecność obowiązkowa