Konkurs – opowiadanie

Regulamin konkursu

1. Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjum i licem.
2. Temat – napisz opowiadanie (od 250 do 350 słów) w języku angielskim. W opowiadaniu umieść następujące zdanie:

Now this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning.

3. Kryteria oceny prac:

  • zgodność z poleceniem, czyli opowiadanie jest fantastyczno – naukowe,
  • podane zdanie jest logicznie wplecione w treść opowiadania (w dowolnym miejscu),
  • musi być zachowana logiczna struktura opowiadania (dozwolone jest użycie dialogów, ale praca NIE MOŻE być w całości dialogiem),
  • poziom językowy pracy (poprawność i bogactwo językowe),
  • kreatywność w ujęciu tematu.

 

Prace należy składać  do 23.04.2012 do p. Kaprockiej

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i liczymy na fascynującą lekturę!!