Bezpieczeństwo

Dobra szkoła, to bez wątpienia także szkoła bezpieczna. Dzisiejsze rozumienie bezpieczeństwa bardzo się zmieniło. To nie tylko dbałość nauczycieli i wszystkich dorosłych o bezpieczeństwo młodzieży. To także fachowa opieka psychologiczna, nowoczesne technologie i formy aktywności. Bezpieczna szkoła to bezpieczny uczeń i… bezpieczny rodzic.

Gdyńskie Liceum Autorskie STO  jest kameralną szkołą położoną w spokojnej dzielnicy Gdyni – Działki Leśne. Obiekt od wielu lat jest monitorowany przez renomowaną agencję ochrony. W szkole działa również wewnętrzny system monitorowania, a ze względu na wspomnianą już kameralność , dyrekcja i nauczyciele znają wszystkich uczniów szkoły .

Dbałości o bezpieczeństwo naszych uczniów nie ograniczamy jedynie do ich przebywania na terenie szkoły. Stanowi ona ważką część programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły. Jak dotąd skuteczne wdrażanie w/w ma na celu świadome rozróżnianie zagrożeń, nabycie przez młodzież umiejętności właściwego i bezpiecznego zachowania w warunkach zagrażających ich zdrowiu i życiu, a przede wszystkim ma służyć profilaktyce. Współpracujemy między innymi z Komendą Policji – specjalistami ds. nieletnich, Strażą Miejską, Ośrodkiem Psychologiczno – Pedagogicznym „Razem”, w związku z prowadzeniem klas piłkarskich – z Klubem Arka Gdynia.

Nasza młodzież uczestniczy w wielu konferencjach, panelach dyskusyjnych, projektach dotyczących zagrożeń, komunikacji społecznej, funkcjonowania we współczesnym świecie. W programie profilaktycznym realizujemy problematykę dotyczącą uzależnień, mobbingu i agresji, zagrożeń płynących z sieci i bezpiecznego realizowania własnych pasji. Wiele czasu i uwagi w programie profilaktycznym poświęcamy na edukację prozdrowotną. W ubiegłym roku szkolnym zdobyliśmy grant MEN dotyczący propagowania aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania się młodzieży. Zainicjowaliśmy akcję tworzenia aktywnych podwórek na terenie naszej dzielnicy.

W 2011 roku zdobyliśmy tytuł „ Szkoły bez przemocy” pod patronatem honorowym Prezydenta RP, a w roku 2012 wygraliśmy grant z tegoż programu, w trakcie realizacji którego udowodniliśmy, iż „ Fair play w GLA – ducha swego ma” (więcej o projekcie).