Strategie i technologie

Szukanie najlepszych, innowacyjnych forma nauczania jest podstawą istnienia naszej szkoły.  

W naszych szkołach nadrzędnym celem jest wdrażanie projektu „Nowa edukacja na nowe czasy”, którego jednym z modułów jest „Szkoła bez kredy”. Nie możemy mówić o nowoczesnej i efektywnej edukacji bez nowoczesnych technologii. Nowocześnie pojmowana edukacja przywiązuje szczególną wagę do kształcenia osobowości ucznia, przede wszystkim: jego pozytywnego stosunku do nauki, rozbudzania ciekawości świata, rozwijania indywidualnych predyspozycji i zdolności poznawczych, a także umiejętności uczestniczenia w życiu społecznym.

Nowoczesne wyposażenie

Pełne wyposażenie klas w sprzęt multimedialny pozwala nauczycielowi przeprowadzać lekcje z wykorzystaniem dźwięku, obrazu oraz zasobów internetowych. Wzbudza to u młodych ludzi większe zainteresowanie, a także powoduje wzrost umiejętności wyszukiwania i pozyskiwania wiedzy. Wykorzystanie nowych technologii pozwala nauczycielowi wywierać wpływ na różne zmysły.

Dzięki stałemu dokształcaniu kadry pedagogicznej wykorzystujemy najnowsze osiągnięcia technologii przeznaczone dla edukacji m.in.:

zestawy zdalnego egzaminowania iVote – uczeń rozwiązuje test za pomocą urządzenia przypominającego telefon komórkowy, a wyniki całej klasy znane są chwilę po zakończeniu sprawdzianu

mikroskopy cyfrowe – obraz z mikroskopu wyświetlany jest za pomocą rzutnika, a nauczyciel może robić zdjęcia badanej próbce, które przed zakończeniem lekcji uczniowie otrzymują na swoją pocztę elektroniczną

tablice interaktywne – w działaniu przypominają 100-calowy ekran smartphona, na którym można pisać, rysować, wycinać oraz przeglądać różne treści, które po zakończonych zajęciach przesyłane są na pocztę elektroniczną uczniów. Dzięki temu urządzeniu uczniowie czynnie uczestniczą w zajęciach, nie tracąc czasu na przepisywanie informacji do zeszytów

dziennik internetowy – dzięki jego zastosowaniu rodzice wiedzą jeszcze w trakcie trwania zajęć, czy ich dziecko było na lekcji, czy się spóźniło, a także, jakie dostało oceny  oraz co było tematem zajęć. Rodzic zna terminy najbliższych sprawdzianów i spotkań w szkole. Jest to również bardzo wygodny komunikator między rodzicami a pracownikami szkoły

platformy edukacyjne – dzięki nim uczeń może zmierzać się z problemami i zagadnieniami w każdym miejscu, gdzie ma dostęp do internetu, a także dyskutować na temat rozwiązań ze swoimi rówieśnikami

Nowe technologie w życiu

Praca z technologiami przekłada się na wzrost umiejętności, które są wykorzystywane każdego dnia. Dla naszych uczniów posługiwanie się nowoczesnymi urządzeniami i używanie ich w życiu codziennym np. w e-handlu czy e-usługach, jest naturalne. Chcemy, aby nasi absolwenci realizowali ideę, iż technologia informacyjno-komunikacyjna, która nas otacza, jest narzędziem ułatwiającym życie.

Obraz i dźwięk

Nasza szkoła posiada nie tylko bogate zaplecze komputerowe, ale również w pełni wyposażone studio foto-video, w którym prowadzone są zajęcia w ramach różnych przedmiotów. Nasi uczniowie doskonalą swoje umiejętności fotograficzne, ale również uczą się sztuki filmowej od stworzenia scenariusza po montaż samodzielnie nagranego materiału. W ramach tych zajęć nie tylko rozwijają swoje umiejętności techniczne, ale również poszerzają swoją wiedzę z zakresu historii filmu, pracy z tekstem i pracy projektowej.