Konferencja: Nowa edukacja na nowe czasy

Konferencja Ośrodka Psychologiczno – Pedagogicznego RAZEM i Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni dla dyrektorów, psychologów, pedagogów, wychowawców, nauczycieli oraz wszystkich zainteresowanych.
 
 

Nowa edukacja na nowe czasy

Strategie – idee – technologie

 

Gość specjalny: Dorota Zawadzka „Superniania”

 

28 listopada (środa) 2012 r., 10.00-14:45,

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni,

ul. Kielecka 7, Gdynia

Douglas Rushkoff w swojej diagnozie pokolenia X dowodzi, że nastąpił upadek linearnego myślenia, a w jego miejsce zagościł chaos. Jednak wg niego dzieci już dostosowały się do elektronicznej kultury i świat chaosu jest ich naturalnym środowiskiem.
Edwin Bendyk wręcz twierdzi: „Sieciaki lepiej niż dorośli rozumieją, że rzeczywistość, do jakiej przygotowuje ich szkoła, dawno już nie istnieje, że większość zawodów, o jakich marzą dla swych pociech rodzice, nie będzie istnieć za dziesięć lat, a w ich miejsce pojawią się profesje, których nazw dziś jeszcze nie znamy”. [Sieciaki, Polityka 2010]
Jak szkoła przystosowuje się do zmian? Jakie są najnowsze trendy strategie pedagogiczne? Czy nowych idei, nowych technologii należy się bać?
 

Porządek konferencji:

10.00 – 10.05
Otwarcie konferencji  –  Piotr Wyszomirski, dyrektor programowy Ośrodka Psychologiczno -Pedagogicznego RAZEM w Gdyni
10.05 – 10.10
Otwarcie konferencji  –  dr Cezary Tatarczuk,  Dziekan Wydziału Zarządzania WSAiB
10.10 – 11.10
„Jak nie stracić więzi z dzieckiem w dobie nowych technologii”  –  Dorota Zawadzka, psycholog rozwojowy. Superniania
11.10 – 11.30
„Nowoczesny system kształcenia: przygotowanie ucznia do odnalezienia się na rynku pracy”  –  Ewa Olszówka, doradca zawodowy WSAiB
11.30 – 11.50
„Gadżet czy osobowość. Biologiczne i społeczne wyznaczniki atrakcyjności”  –  Anna Herra-Chyła, psycholog Ośrodka RAZEM
Przerwa kawowa: 11.50 – 12.05
12.05 – 12.25
„Public relations w systemie oświaty  –  nowe wyzwanie dla dyrektora szkoły”  –  Marek Radyko, Dyrektor PSSP w Gdyni
12.25 – 12.55
„Najnowsze technologie w nauczaniu: zastosowanie praktyczne”  –  Jakub Ubych, informatyk
12.55 – 13.25
„Aktualne trendy, strategie i idee w pedagogice w Polsce i na świecie”  –  dr Elżbieta Gorloff,  Adiunkt w Zakładzie Historii Nauki, Oświaty i Wychowania, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Gdański
13.25 – 14.00
Panel dyskusyjny
14.00 – Zamknięcie konferencji
 
Warsztaty do wyboru:
14.00 – 14.45
1.Socjalizacja uczniów niezainteresowanych i zniechęconych – cele motywacyjne w planowaniu procesu dydaktycznego” – Anna Herra-Chyła, psycholog Ośrodka RAZEM
2. „Kształtowanie obrazu „Ja” a media społecznościowe” – Magdalena Stadnyk, psycholog Ośrodka RAZEM
Uczestnicy otrzymują materiały.
 
Paneliści
Dorota Zawadzka
Psycholog rozwojowy. W latach 1992-2005 wykładowca w katedrze psychologii rozwoju, a następnie psychologii wychowawczej na Wydziale Psychologii UW. Oprócz zajęć kursowych prowadziła autorskie fakultety dla studentów „Telewizja dla dziecka” i „Świat według dziecka”. Do 2007 prowadziła zajęcia z psychologii rozwoju człowieka w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Autorka oraz współautorka wielu programów w telewizjach zarówno publicznych, jak i komercyjnych. Zyskała popularność jako prowadząca w latach 2006-2008 program „Superniania” na antenie telewizji TVN. Ekspert w sprawach wychowania w programach wielu stacji telewizyjnych i radiowych. Współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi, między innymi z fundacją Kidprotect.pl, gdzie zasiada w Radzie Programowej fundacji. Współdziała między innymi z Krajowym Centrum Kompetencji, Komitetem Ochrony Praw Dziecka. Jest współautorką pomysłu konkursu „Świat przyjazny dziecku” realizowanego przez KOPD i od samego początku zasiada w jego kapitule. Zaangażowała się w działalność wspierającą nowelizację Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie, czynnie uczestnicząc w posiedzeniach komisji sejmowej i senackiej. Współpracuje z rzecznikiem Praw Dziecka. Od lipca 2011 jest doradcą Rzecznika Praw Dziecka i zasiada w Społecznej Radzie Doradców. Prowadzi aktywnie blog w serwisie Natemat.pl. Od niedawna jest Redaktor Naczelną serwisu Parenting.pl.
 
Ewa Olszówka
Licencjonowany doradca zawodowy, pracuje w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Słupsku. Zajmuje się koordynacją, realizacją projektów EFS: „Twoja Wiedza – Twój sukces”, „Czas na Samodzielność 18-24”, „Szkolenie – Praktyka – Rozwój – Zatrudnienie”. Posiada certyfikat „Profesjonalista rynku pracy”. Twórca projektów młodzieżowych w programie „Młodzież w działaniu”. Dla studentów WSAiB prowadzi warsztaty z poradnictwa zawodowego oraz indywidualne spotkania z doradcą zawodowym.
 
Dr Elżbieta Gorloff
Pracownik naukowo – dydaktyczny Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego zatrudniony na stanowisku Adiunkta w Zakładzie Historii Nauki Oświaty i Wychowania. W badaniach naukowych koncentruje się wokół  problematyki  edukacji nauczycieli w Polce po 1945 roku. Ponadto zajmuje się tematyką przeobrażeń zachodzących w szkolnictwie ogólnokształcącym w województwie gdańskim w latach 1945 -1989. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Pedagogiki Porównawczej oraz Towarzystwa Historii Edukacji.
 

Zgłoszenia

Formularz zgłoszeniowy, kliknij tutaj.

Cena: konferencja – 80 zł/os. Pakiet: konferencja i warsztat – 90 zł/os.
Zgłoszenie prosimy odesłać na numer faksu: 58 624 05 09 lub na adres poczty elektronicznej kolodziejska@razem.pl do 24 listopada 2012 r.
Dla uczestników przewidujemy materiały i zaświadczenia.

 
Miejsce konferencji:
[googleMap name=”Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu” description=”Miejsce konferencji” directions_to=”false” width=”450″ height=”450″]Polska, Gdynia, Kielecka 7[/googleMap]
 
Plakat konferencji: