Zaprocentuj razem z In gremio!

Zapraszamy do wsparcia stowarzyszenia In gremio. Przekazując swój 1% na rzecz In gremio, wspierasz projekty kulturalne i edukacyjne w Gdyni, Sopocie, Gdańsku i na Pomorzu. Dzięki Tobie będziemy mogli realizować warsztaty, projekty edukacyjne dla dzieci i młodzieży, organizować spotkania, pokazy filmowe, spektakle teatralne, akcje społeczne, projekty kulturalne, wydawać książki.

 
 

Nr KRS: 000 000 8919

In gremio jest organizacją pożytku publicznego, która realizuje swoją misję na wielu polach, w różnych formach i dla wielu grup odbiorców. Z roku na rok powiększa się obszar naszej aktywności, szukamy nowych wyzwań, ale nie zapominamy o stałym doskonaleniu wszystkich realizowanych inicjatyw. Istniejemy już 20 lat, ale nie brakuje nam spontaniczności. Nasze najważniejsze obszary i formy działalności to: edukacja dzieci i młodzieży, działalność kulturalna i społeczna.

In gremio organizuje akcje społeczne dla mieszkańców Trójmiasta, współpracuje z ośrodkami kultury w całym województwie, teatrami, klubami muzycznymi, organizacjami pozarządowymi, artystami, wydaje tomiki poetyckie, organizuje koncerty charytatywne, konferencje, koncerty, warsztaty, festiwale, udziela wsparcia lokalowego.

Prowadzimy Pierwszą Społeczną Szkołę Podstawową, Pierwsze Społeczne Gimnazjum, Ośrodek Psychologiczno-Pedagogiczny RAZEM oraz Ognisko Muzyczne Rytm.


Procentuj kulturalnie!
Oto niektóre z naszych projektów kulturalnych:
 Port Kultury (portkultury.org) – portal kulturalny rekomendowany jako najlepszy w regionie
 Współpraca z instytucjami kulturalnymi, w tym teatrami zawodowymi i offowymi, wspólne projekty edukacyjno-kulturalne (np. „Sprawa operacyjnego rozpoznania„)
 Koncerty (w tym charytatywne, m.in. „Śpiewający aktorzy” z okazji WOŚP)
 Konkursy i festiwale (m.in. Festiwal Twórczości Dziecięcej RAZEM)
 Różne działania artystyczne, np. warsztaty, happeningi, flash moby
 Działalność wydawnicza, promująca lokalnych poetów (np. Jerzego Stachurę, Janusza Pierzaka, Zbigniewa Szymańskiego)
 Zajęcia dla dzieci i młodzieży w ramach lokalnych i ogólnopolskich projektów kulturalnych (np. „Lato w teatrze„)
 „Tydzień Sztuki

4 grudnia 2012 In gremio otrzymało Nagrodę Specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznawaną w ramach „Bursztynowego Mieczyka” dla najlepiej działającej organizacji pozarządowej  w województwie pomorskim w dziedzinie kultury.


Edukacja procentuje!
In gremio łączy nowoczesność i tradycję w edukacji od ponad 20 lat poprzez:
 Autorskie programy edukacji dzieci i młodzieży
 Indywidualizację nauczania i stworzenie szansy na twórczy rozwój młodego człowieka
 Zastosowanie nowoczesnych technologii i strategii odpowiadających możliwościom i oczekiwaniom współczesnego ucznia
 Łączenie indywidualnego rozwoju z aktywnością społeczną służącą dobru wspólnemu
 Kadrę edukatorów działającą we współpracy z instytucjami i placówkami oświatowymi w kraju i zagranicą
 Tworzenie unikalnych projektów edukacyjnych we współpracy z instytucjami
 Prowadzimy Ośrodek Psychologiczno-Pedagogiczny RAZEM, który poprzez konferencje i warsztaty wspiera instytucje szkolne i publiczne w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, edukacyjnych i społecznych

Zdobyte tytuły (wybrane): Szkoła z klasą, Szkoła Przyjazna Ziemi, Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją, Szkoła bez przemocy, Pomorski Certyfikat Jakości

Wybrane sukcesy edukacyjne:
PSSP zajęła w 2011 roku pierwsze miejsce w wojództwie pomorskim w sprawdzianie szóstoklasistów!
W 2011 roku PSSP zajęła 3. miesjce w rankingu szkół publicznych i niepublicznych w województwie pomorskim przeprowadzonym przez Gazetę Wyborczą. Uczniowie Pierwszego Społecznego Gimnazjum w Gdyni zdobyli pierwsze miejsce w II edycji Festiwalu Filmów Krótkometrażowych w Poczdamie w kategorii: Najlepszy Film Zagraniczny! za film „Gdynia miasto o szerokich horyzontach”. Wśród naszych uczniów są m.in. zwycięzcy Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Patriotycznej oraz Stypendyści Marszałka Województwa Pomorskiego. Otrzymaliśmy list gratulacyjny od Prezydenta Miasta Wojciecha Szczurka w związku z otrzymaniem przez Pierwszą Społeczną Szkołę Podstawową 4. miejsca w rankingu szkół przeprowadzonym przez Gazetę Wyborczą.
Aby przekazać 1% na rzecz In gremio, należy wypełnić odpowiednie rubryki w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-28, PIT-36, PIT- 36L, PIT-37 lub PIT-38.

Środki pozyskane dzięki 1% będą przeznaczone m.in. na:
– działania edukacyjne (warsztaty, konferencje)
– działania kulturalne (warsztaty artystyczne, filmowe, wydawnictwa, spektakle, akcje kulturalne)
– działania społeczne (happeningi, flash moby)
Więcej informacji na stronie: www.ingremio.razem.pl
1procent@razem.pl, Tel.: (58) 624 05 09