Uczestniczyliśmy w pierwszym spotkaniu w ramach grantu "Młodzi, świadomi, aktywni"

Projekt „Młodzi, świadomi, aktywni” jest realizowany przez stowarzyszenie In gremio, a finansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Pierwsze spotkanie odbyło się w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni, gościem był lider zespołu Big Cyc – Krzysztof Skiba.

Tematem przewodnim wydarzenia była rola społeczeństwa obywatelskiego w kształtowaniu rzeczywistości politycznej i gospodarczej.

Spotkanie otworzyła projekcja filmu Yes-Meni Naprawiają świat, w którym grupa aktywistów, wykorzystując prowokację i formę medialnego happeningu obnaża bezwzględność wielkich światowych korporacji.

Druga część spotkania należała do Krzysztofa Skiby, który opowiadał o swoich doświadczeniach w walce z establishmentem PRL-u bez użycia przemocy. Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się jak w twórczy sposób, za pomocą happeningu bądź wykorzystując media społecznościowe, można pokojowo walczyć i demonstrować swoje poglądy.