Warsztaty z Cyberprzemocy w naszej szkole

W piątek 18.10.br  w naszej szkole odbyły się warsztaty z Cyberprzemocy. Rozwój przemysłu elektronicznego oraz wzrost popularności mediów elektronicznych przyczynił się do nasilenia tego zjawiska. Termin „cyberprzemoc” zauważony został zaledwie kilka lat temu, jednak bardzo szybko uznany został za poważną kwestię społeczną i przeciwdziałanie, temu poważnemu zagrożeniu stało się coraz trudniejsze.