I Wojewódzka Liga Przyrodnicza

GlaLigaGdyńskie Liceum Autorskie Społecznego Towarzystwa Oświatowego to szkoła, która od ponad dwudziestu lat stara się kształcić swoich uczniów nie tylko w salach lekcyjnych, ale również przez organizację projektów, które wychodzą daleko poza mury szkoły.

Jako pedagodzy wiemy, że jednym z naszych najważniejszych celów jest wykształcenie kreatywności uczniów, kształtowanie zdolności rozwiązywania problemów i wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce.

I Wojewódzka Liga Przyrodnicza jest konkursem interdyscyplinarnym i wieloetapowym. Będzie to innowacyjny projekt, ponieważ pierwszy etap zostanie rozegrany online, natomiast drugi odbędzie się na Plaży Miejskiej w Gdyni. Podczas zajęć w terenie uczestnicy będą musieli wykazać się umiejętnością pracy w zespole, a przede wszystkim w praktycznym zastosowaniu posiadanej wiedzy teoretycznej. Uważamy, że praktyczne zastosowanie wiedzy jest kluczem do uzyskiwania wysokich wyników nauczania.

Konkurs został wpisany na listę konkursów i imprez Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

więcej: www.liga.gla.edu.pl