Zaproszenie do udziału w konkursie "Nie klikam. Gram i czytam"

Mrowen2Społeczne Towarzystwo Oświatowe w Gdyni ma przyjemność zaprosić Państwa wraz z Uczniami do udziału w pierwszej edycji Konkursu Literacko – Teatralnego pod tytułem Nie klikam. Gram i czytam. Naszym założeniem jest, aby konkurs odbywał się cyklicznie co roku, w grudniu i każdorazowo poświęcony był innemu, wybitnemu polskiemu twórcy, który w swoim dorobku artystycznym posiada również utwory dramatyczne.


Ufamy, że zarówno dla Państwa, jak i dla Uczniów, udział w konkursie stanie się okazją ku temu, by sięgnąć po dobrą literaturę, poddać wspólnemu oglądowi sygnalizowane w niej problemy i kreatywnie przenieść je na scenę.

Zapraszamy do wspólnych zmagań z literaturą i sceną.

Regulamin Konkursu Literacko-Teatralnego
Nie klikam. Gram i czytam.

Pierwsza edycja konkursu poświęcona jest życiu i twórczości Sławomira Mrożka.
Organizatorzy: Społeczne Towarzystwo Oświatowe w Gdyni
Cele konkursu:

  1. Popularyzowanie twórczości dramatycznej polskich twórców oraz zachęcanie młodzieży do poznawania biografii pisarzy.
  2. Zachęcanie młodzieży do podejmowania dialogu ze sztuką poprzez jej twórczą interpretację.
  3. Rozbudzanie wrażliwości artystycznej i kreatywnego działania młodzieży.
  4. Stwarzanie warunków dla prezentowania przez młodzież swojej wiedzy z zakresu historii klasyki literatury polskiej oraz umiejętności jej interpretowania, również w przestrzeni scenicznej.
  5. Stwarzanie okoliczności dających młodzieży możliwość obcowania ze sztuką.
  6. Motywowanie młodzieży do samokształcenia i poszukiwania autorytetów poprzez obcowanie z kulturą i jej wybitnymi twórcami.

Uczestnicy:
Konkurs adresowany jest do uczniów trójmiejskich szkół średnich.
Temat :
Sławomir Mrożek – życie i twórczość
„Dylematy moralne trzeba szanować. Inaczej mogą być niebezpieczne.”
/S. Mrożek, Przestroga/

Organizacja konkursu:

Konkurs odbędzie się 17 grudnia 2014 roku, o godz.10, w sali audytoryjnej Cechu Rzemiosł Różnych w Gdyni, przy ul. 10 lutego 33.
Forma konkursu:

Każda szkoła tworzy czteroosobową drużynę, której zadaniem jest zapoznanie się ze wskazanymi na liście lektur utworami Sławomira Mrożka oraz przygotowanie scenki dramatycznej, która będzie inspirowana twórczością Sławomira Mrożka bądź też stanowić będzie bezpośrednią interpretację (adaptację) sceniczną wybranego fragmentu utworu Mrożka. Scenka może powstać w oparciu o inne utwory (zarówno dramaty jak i opowiadania) niż te, które zostały wymienione w spisie lektur konkursowych. Czas trwania scenki nie może przekroczyć 10 minut. Dopuszczalną formą aktywności scenicznej jest monodram. W pierwszej części konkursu sprawdzana będzie znajomość przeczytanych lektur, zarówno na poziomie treści, jak i interpretacji oraz umiejętność rozpoznawania scen i postaci z wyświetlanych fragmentów inscenizacji dramatów. Na wszystkie pytania uczestnicy będą odpowiadać zespołowo jako drużyna. W drugiej części uczniowie zaprezentują przygotowane wcześniej scenki dramatyczne.

Zasady oceny:

uczestników konkursu oceniać będzie powołane przez organizatora jury(aktor, polonista, teatrolog, plastyk).

Zgłoszenie:

Zgłoszenie wraz z wymogami technicznymi należy kierować na kartach zgłoszenia do 22 listopada 2014 roku na adres : nieklikam@gla.edu.pl

Literatura:
1. S. Mrożek , Policja (1958) dowolne wydanie
2. S. Mrożek, Tango (1964) dowolne wydanie
3. S. Mrożek, Emigranci (1974) dowolne wydanie
4. S. Mrożek, Baltazar (2006) dowolne wydanie

Kontakt:
Koordynator konkursu
Joanna Lisiewicz tel. kom. 514-878-382
adres e-mail nieklikam@gla.edu.pl

Do pobrania: