Klasa na Olimpie – o projekcie

Jest to autorski projekt oparty o program nauczania łaciny (łacina medyczna, prawnicza, podstawy literatury starożytnej, kultura śródziemnomorska, filologia). 
Dlaczego łacina? Wyniki badań, prowadzonych w krajach Europy
Zachodniej, wskazują jednoznacznie, że:

  • Nauka łaciny poprawia umiejętność czytania ze zrozumieniem.
  • Łacina pomaga w nauce innych języków i dlatego powinna być wprowadzona jak najwcześniej.
  • Łacina i kultura antyczna wprowadzają w język używany w wielu gałęziach nauki, pomagają odczytywać teksty współczesnych nauk społecznych i przyrodniczych, jak również teksty literackie.
  • Kultura antyczna to klucz do zrozumienia kultury europejskiej, poznając ją stajemy się Europejczykami.
  • Na lekcji łaciny uczymy geografii i historii Europy, filozofii, historii sztuki i gramatyki.
  • Każdego roku kilkadziesiąt tysięcy absolwentów polskich szkół podejmuje studia na uczelniach wyższych w krajach zachodnich, gdzie na wielu kierunkach humanistycznych wymagane jest zdanie osobnego egzaminu z łaciny.