Finał konkursu "Nie klikam. Gram i czytam"

IMG_2034-14Pierwsza edycja Wojewódzkiego Konkursu Literacko-Teatralnego „Nie klikam. Gram i czytam” za nami. 17 grudnia 2014 roku czteroosobowe drużyny uczniów szkół średnich z Gdańska, Gdyni i Wejherowa zmierzyły się w konkursie dotyczącym znajomości życia i twórczości Sławomira Mrożka, któremu poświęcona została pierwsza edycja.

Młodzież musiała przeczytać trzy utwory dramatyczne Mrożka („Tango”, „Policję”, „Emigrantów”) oraz jego autobiografię „Baltazar”. Konkurs przebiegał dwuetapowo. W pierwszej części uczniowie odpowiadali na pytania sprawdzające znajomość wybranych tekstów literackich, w drugiej części prezentowali scenki, będące małymi inscenizacjami prozy i dramatów autora „Tanga”. Po wyrównanej walce i imponującej grze aktorskiej młodzieży, wyłonieni zostali zwycięzcy. Pierwsze miejsce zajęła drużyna z Licem Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie, II miejsce przypadło w udziale Collegium Gedanense z Gdańska oraz Gdyńskiemu Liceum Autorskiemu. Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu przede wszystkim trudu włożonego w przygotowania, inteligencji, wiedzy a także tak zwanego zacięcia aktorskiego. Już dziś zapraszamy do udziału w drugiej edycji konkursu w 2015 roku, który poświęcony będzie życiu i twórczości Tadeusza Różewicza w pierwszą rocznicę jego śmierci.