Europejski Dzień Języków


W okolicach 26 września, czyli właściwej daty święta nauczycieli językowców i ich uczniów, w szkole obchodziliśmy European Day of Languages, Europäischer Tag der Sprachen oraz Día Europeo de las Lenguas – trzy w jednym:-)
Zajęcia polegały między innymi na dopasowywaniu słowa „niepodległość” w różnych językach do nazw tych języków i na czytaniu przetłumaczonych na angielski hymnów państw europejskich (prawdę mówiąc, nie tylko…) i analizowaniu ich treści. Okazało się, że hymny odległych od nas krajów są zaskakująco podobne do naszego. Z drugiej strony, zdarzały się też pieśni bardziej przypominające reklamę biura turystycznego. A Dania ma dwa hymny! Jeden to krwawa saga wikińska, a drugi sławi łagodne piękno Danii. Przedziwne.