STO

Gdyńskie Liceum Autorskie STO jest obecnie prowadzone przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe, najstarszą i najwiekszą organizację oświaty niepublicznej w Polsce.
Misja Społecznego Towarzystwa Oświatowego (fragmenty)

Jesteśmy organizacją zrzeszającą wszystkich zainteresowanych kondycją polskiej oświaty i tworzeniem jej nowych, alternatywnych form. Dążymy do przebudowania systemu edukacji w Polsce, tak, aby spełniał on oczekiwania, jakie stawia przed nim społeczeństwo. Naszym naczelnym zadaniem jest prowadzenie wszechstronnych działań na rzecz: poprawy możliwości edukacji dzieci i młodzieży, uspołecznienia polskiego systemu oświatowego oraz stworzenia możliwości wyboru różnych dróg kształcenia i wychowywania.
Dajemy rodzicom i dzieciom możliwość wyboru szkoły zgodnie z ich wolą. Jako odpowiedzialni za wychowanie przyszłych pokoleń, staramy się kształtować w Polsce system nauczania zgodny z podstawowymi zasadami pedagogiki.
Zakładamy różnego typu i rodzaju szkoły oraz przedszkola, które oferują korzystne warunki nauki dla dzieci i pracy dla nauczycieli. Szkoły wychowujące twórczo, zachęcające do zdobywania wiedzy, rozwijające osobowość człowieka. Szkoły, których autonomia łączy się z wpływem lokalnego środowiska.
Podstawowe wymagania, jakie sobie stawiamy to:

  • mała grupa uczniów na zajęciach edukacyjnych,
  • dobrze wykwalifikowani nauczyciele,
  • osobisty kontakt między dzieckiem a wychowawcą,
  • rozwój zdolności twórczych,
  • zachęcanie do samodzielnego zdobywania wiedzy,
  • dbałość o zdrowie i rozwój fizyczny,
  • szacunek dla ucznia,
  • zapewnienie uczniowi poczucia bezpieczeństwa, akceptacji i radości życia.

Więcej o Społecznym Towarzystwie Oświatowym na stronie: www.sto.org.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *