Języki obce

We wszystkich profilach realizowany jest rozszerzony program nauczania języka angielskiego w wymiarze od 6. godzin tygodniowo w klasie I do 8-10. w klasie III.
W mniejszym wymiarze godzin nauczane są języki: niemiecki i francuski. Na życzenie uczniów i rodziców istnieje możliwość zorganizowania innych lektoratów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *