Opieka pedagogiczna

GLA stworzyło swój własny program wychowawczy. Opiera się on na żywym kontakcie z uczniami i rodzicami, szybkim wychwytywaniu problemów i rozwiązywaniu ich z poszanowaniem regulaminu szkolnego i zachowaniem godności ucznia. Jednym z efektów programu jest założenie przy szkole Ośrodka Psychologiczno-Pedagogicznego RAZEM, działającego nie tylko na potrzeby szkoły.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *