Dzień: 2010-09-07

Przyjazny Ziemi

Efektem edukacji ekologicznej powinna być ekologiczna świadomość społeczna, która jeśli już powstanie, będzie potrafiła stworzyć wzorce zachowań na tyle silne, by podjąć i realizować działania […]

Szkoła z klasą

„Szkołę z klasą” organizuje „Gazeta Wyborcza” wraz z portalem gazeta.pl oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej. Adres projektu: http://szkolazklasa.gazeta.pl/szkolazklasa/0,0.html

Nasze działania

Od lat uczulamy naszych uczniów na potrzeby innych. Pomagaliśmy rodzinom wielodzietnym, zbierając dla nich środki materialne w postaci sprzętu gospodarstwa domowego, zabawek, ubrań, książek, słodyczy. […]

Informacje

Wolontariat (łac. volontarius = dobrowolny, chętny) dobrowolna, bezpłatna, świadoma działalność na rzecz innych, wykraczająca poza związki rodzinno – przyjacielskie. Ma ona taki charakter, na jaki […]

Historia

Najważniejsze daty! Ważniejsze daty z historii Polski data wydarzenie VII-VIII w powstanie sieci grodów na ziemiach polskich ok. 800-950 r. początki państwa Polan ok. 850 […]