Historia


Najważniejsze daty!

Ważniejsze daty z historii Polski
data wydarzenie
VII-VIII w powstanie sieci grodów na ziemiach polskich
ok. 800-950 r. początki państwa Polan
ok. 850 r. początki państwa Wiślan
ok. 960-992 r. Mieszko I
966 r. chrzest Polski
967 r. utworzenie pierwszego biskupstwa na ziemiach polskich (Poznań)
972 r. bitwa pod Cedynią
990 r. włączenie Śląska i Krakowa do państwa polskiego
997 r. śmierć św. Wojciecha w Prusach
1000 r. zjazd w Gnieźnie
1018 r. pokój w Budziszynie
1025 r. koronacja Bolesława Chrobrego
1050 r. Kazimierz Odnowiciel odzyskuje Śląsk
1076 r. koronacja Bolesława Śmiałego
1079 r. Władysław Herman przejmuje władzę w Polsce
1106-1138 r. panowanie Bolesława Krzywoustego
1138 r. początek podziału dzielnicowego
1226 r. Konrad Mazowiecki sprowadza Krzyżaków do Polski
1241 r. Najazd Tatarów na Polskę, bitwa pod Legnicą
1295 r. koronacja Przemysława II na króla Polski
1320 r. koronacja Władysława Łokietka na króla Polski
1331 r. bitwa pod Płowcami
1333 r. koronacja Kazimierza Wielkiego na króla Polski
1340-1366 r. walki polsko-litewsko-węgierskie o Ruś Halicko-Włodzimierską
1346 r. statut wiślicki
1386 r. chrzest i koronacja Władysława Jagiełły
15 VII 1410 r. bitwa pod Grunwaldem
1434 r. koronacja Władysława III
1444 r. bitwa pod Warną
1446 r. Kazimierz Jagiellończyk na tronie polskim
1454-1466 r. wojna 13-letnia z zakonem krzyżackim
1466 r. II pokój w Toruniu
1492-1501 r. panowanie Jana Olbrachta
1500-1503 r. I wojna moskiewska
1501-1506 r. panowanie Aleksandra Jagiellończyka
1505 r. konstytucja Nihil novi
1506-1516 r. panowanie Zygmunta I Starego
1507-1508 r. II wojna moskiewska
1512-1537 r. III i IV wojna moskiewska
1548-1572 r. panowanie Zygmunta Augusta
27 VI 1569 r. akt unii polsko-litewskiej
1573-1575 r. panowanie Henryka Walezego
1576-1586 r. panowanie Stefana Batorego
1577-1582 r. wojna polsko-rosyjska
1587-1632 r. panowanie Zygmunta III Wazy
1600-1611 r. polsko-szewdzka wojna o Inflanty (1605-zwycięstwo pod Kircholmem)
1632-1648 r. panowanie Władysława IV Wazy
1648 r. wybuch powstania B.Chmielnickiego
1648-1668 r. panowanie Jana Kazimierza Wazy
1655-1660 r. potop szwedzki
XI-XII 1655 r. obrona Jasnej Góry
1660 r. pokój w Oliwie
1668-1673 r. panowanie Michała Korybuta Wiśniowieckiego
1673 r. bitwa pod Chocimiem
1674-1696 r. panowanie Jana III Sobieskiego
1683 r. bitwa pod Wiedniem
1697-1733 r. panowanie Augusta II Wettina
1717 r. sejm niemy
1733-1736 r. panowanie Stanisława Leszczyńskiego
1633-1763 r. panowanie Augusta III Wettina
1764-1795 r. panowanie Stanisława Augusta Poniatowskiego
1768-1772 r. konfederacja barska
1772 r. I rozbiór Rzeczypospolitej
1773 r. utworzenie Komisji Edukacji Narodowej
3 V 1791 r. konstytucja III Maja
1793 r. II rozbiór Rzeczypospolitej
24 III 1794 r. Powstanie Kościuszkowskie
4 IV 1794 r. bitwa pod Racławicami
1795 r. III rozbiór Rzeczypospolitej
1797 r. powstanie Legionów Polskich J.H.Dąbrowskiego
7-9 VII 1807 r. utworzenie Księstwa Warszawskiego
1815 r. utworzenie Królestwa Polskiego
29-30 XI 1830 r. noc listopadowa
25 II 1831 r. bitwa pod Grochowem
1863 r. powstanie styczniowe
1885 r. rugi pruskie
1901 r. zamieszki we Wrześni
II 1905 r. starcia robotników z oddziałami rosyjskimi na terenie Królestwa Polskiego
6 VIII 1914 r. wymarsz Legionów J.Piłsudskiego
15 VIII 1917 r. Komitet Narodowy Polski
11 XI 1918 r. powstanie niepodległej Polski
16 VIII 1919 r. wybuch I powstania śląskiego
25 IV 1920 r. wojna polsko-bolszewicka
12-16 VIII 1920 r. bitwa pod Warszawą
20 VIII 1920 r. wybuch II powstania śląskiego
2 V 1921 r. wybuch III powstania śląskiego
1926 r. przewrót majowy
1935 r. Konstytucja kwietniowa
1 IX 1939 r. wybuch wojny niemiecko-polskiej
17 IX 1939 r. wkroczenie Armii Czerwonej do Polski
18 III 1942 r. rozpoczęcie ewakuacji wojsk polskich z terenu ZSRR do Iranu
12-13 X 1943 r. bitwa pod Lenino
11-18 V 1944 r. bitwa pod Monte Cassino
22 VII 1944 r. manifest PKWN
1 VIII 1944 r. wybuch powstania warszawskiego
29 I 1945 r. początek walk o przełamanie Wału Pomorskiego
8 V 1945 r. koniec wojny w Europie
15-21 XII 1948 r. utworzenie PZRR
11-14 V 1955 r. powołanie Układu Warszawskiego
28-29 VI 1956 r. wydarzenia poznańskie
2 X 1957 r. ogłoszenie planu A.Rapackiego
1969 r. wydarzenia marcowe
1970 r. wydarzenia grudniowe
16 X 1978 r. wybór K.Wojtyły na papieża
14 VIII 1980 r. początek strajku w Stoczni Gdańskiej
13 XII 1981 r. wprowadzenie stanu wojennego
6 II 1989 r. początek obrad okrągłego stołu
IV 1989 r. wybory parlamentarne
27-29 I 1990 r. rozwiązanie PZPR
9 II 1990 r. przywrócenie godła państwowego
9 XII 1990 r. Lech Wałęsa prezydentem
23 II 1999 r. Polska członkiem NATO

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *