Kategoria: O szkole

Współpraca

Koncepcja programowa GLA opiera się na współpracy z wieloma organizacjami naukowymi i społecznymi, z których szczególnie chcielibyśmy wymienić Uniwersytet Gdański, Politechnikę Gdańską i Fundację im. […]

Opieka pedagogiczna

GLA stworzyło swój własny program wychowawczy. Opiera się on na żywym kontakcie z uczniami i rodzicami, szybkim wychwytywaniu problemów i rozwiązywaniu ich z poszanowaniem regulaminu […]

Języki obce

We wszystkich profilach realizowany jest rozszerzony program nauczania języka angielskiego w wymiarze od 6. godzin tygodniowo w klasie I do 8-10. w klasie III. W […]

O GLA

Niepubliczne liceum ogólnokształcące założone przez Stowarzyszenie Szkół Niezależnych, obecnie prowadzone przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej na czas nieokreślony, dzięki czemu świadectwa […]