Kategoria: Program

Społeczne zaangażowanie

Uważamy, że każdy człowiek powinien coś dać innym. Miarą człowieczeństwa jest umiejętność dzielenia się z innymi. Chcemy, by nasi uczniowie pamiętali, że nie są sami. […]

Strategie i technologie

Szukanie najlepszych, innowacyjnych forma nauczania jest podstawą istnienia naszej szkoły.   W naszych szkołach nadrzędnym celem jest wdrażanie projektu „Nowa edukacja na nowe czasy”, którego […]

Bezpieczeństwo

Dobra szkoła, to bez wątpienia także szkoła bezpieczna. Dzisiejsze rozumienie bezpieczeństwa bardzo się zmieniło. To nie tylko dbałość nauczycieli i wszystkich dorosłych o bezpieczeństwo młodzieży. […]

Pomoc i wsparcie

  Nie ta­kie ważne, żeby człowiek dużo wie­dział, ale żeby dob­rze wie­dział, nie żeby umiał na pa­mięć, a żeby ro­zumiał, nie żeby go wszys­tko troszkę ob­chodziło, a żeby go coś nap­rawdę zajmowało. […]

Indywidualny rozwój

Ideą powstania szkoły była i jest realizacja autorskich programów nauczania i koncentracja działań wokół poszczególnych uczniów zmierzająca do osiągania przez nich satysfakcji i właściwej motywacji. […]